Elementárne funkcie

Nasleduje prehľad niekoľkých základných typov funkcií. Prakticky všetky funkcie, s ktorými sa budeme zaoberať, sú vytvorené z týchto funkcií pomocou operácií definovaných v časti 6.2.


Subsections