Goniometrické (trigonometrické) funkcie

sú funkcie

\begin{displaymath}
y=\sin x,\ \ y=\cos x,\ \ y=\mbox{tg}\,x,\ \ y=\mbox{cotg}\,x,\ \ y=\sec x,\ \
y=\mbox{cosec}\,x.
\end{displaymath}

Funkcie sínus a kosínus majú definičný obor ${\bf R}$ a sú periodické s periódou $2\pi$. Funkcia sínus je nepárna, funkcia kosínus je párna.

Obrázok: Graf funkcie $y=\sin(x)$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Sin.eps}
}}\end{figure}

Obrázok: Graf funkcie $y=\cos(x)$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Cos.eps}
}}\end{figure}

Funkcie tangens a kotangens sú nepárne, periodické funkcie s periódou $\pi$. Pre ich definičné obory platí $D(\mbox{tg}\,)={\bf R}-\{(2n+1)\frac{\pi}{2}\}$, $n \in {\bf Z}$ a $D(\mbox{cotg}\,)={\bf R}-\{n\pi\}$, $n \in {\bf Z}$.

Obrázok: Graf funkcie $y=\mbox{tg}\,(x)$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Tg.eps}
}}\end{figure}

Obrázok: Graf funkcie $y=\mbox{cotg}\,(x)$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Cotg.eps}
}}\end{figure}

Funkcie sekans a kosekans sú definované pomocou funkcií sínus a kosínus vz»ahmi

\begin{displaymath}
\sec x = \frac{1}{\cos x},\ \mbox{cosec}\,x = \frac{1}{\sin x}.
\end{displaymath}

Obrázok: Graf funkcie $y=\sec(x)$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Sec.eps}
}}\end{figure}

Obrázok: Graf funkcie $y=\mbox{cosec}\,(x)$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Cosec.eps}
}}\end{figure}