Logaritmická funkcia

Pretože exponenciálna funkcia je monotónna, má inverznú funkciu. Táto sa volá logaritmická funkcia a označuje

\begin{displaymath}
y = \log_a x,\ \ \mathrm{kde}\ a > 0,\ \ a \neq 1\ \ \mathrm{je\
reálna\ konštanta}\\
\end{displaymath}

nazývaná základ logaritmickej funkcie. Logaritmická funkcia so základom $10$ sa zapisuje $\log x$ namiesto $\log_{10} x$.
Definičný obor logaritmickej funkcie je $(0,\infty)$, obor hodnôt je ${\bf R}$ a je rastúca alebo klesajúca v závislosti od svojho základu rovnakým spôsobom ako exponenciálna funkcia.
Medzi logaritmickými funkciami má dôležité postavenie funkcia $\ln x = \log_e x$, ktorá je inverzná k funkcii $y=e^x$, volá sa prirodzený logaritmus.

Obrázok: Graf funkcie $y=\ln(x)$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Ln.eps}
}}\end{figure}

Obrázok: Graf funkcie $y=\log_{\frac 12}x$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Log05.eps}
}}\end{figure}