Funkcia znamienka (signum)

je funkcia označovaná $sign(x)$, definovaná po častiach

Obrázok: Graf funkcie $y=\mbox{sign}\,(x)$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Sgn.eps}
}}\end{figure}

Príklad 16. Porovnajme funkcie $f(x)=sign(x)$ a $g(x)=\frac{x}{\vert x\vert}$.

Riešenie: Obidve funkcie majú rovnaké hodnoty vo všetkých nenulových číslach, $D(f)={\bf R}$, $D(g)={\bf R}-\{0\}$, preto $g=f_{/{\bf R}-\{0\}}$. $\clubsuit$

Poznámka. Na záver poznamenajme, že veľká väčšina funkcií, s ktorými sa stretnete, budú elementárne funkcie, prípadne funkcie, získané z elementárnych a dvoch posledne spomenutých pomocou operácií s funkciami.