Absolútna hodnota

je funkcia definovaná v ${\bf R}$ rovnicou

\begin{displaymath}
y = \vert x\vert.
\end{displaymath}

Obrázok 6.27: Graf funkcie $y=\vert x\vert$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Abs.eps}
}}\end{figure}