Elementárne funkcie

Elementárne funkcie
sú všetky funkcie, ktoré dostaneme pomocou konečného počtu operácií uvedených v časti 6.2 z typov funkcií doteraz uvedených.