Konštantná funkcia

je funkcia definovaná v ${\bf R}$ rovnicou

\begin{displaymath}y=c.\end{displaymath}

Jej graf je priamka rovnobežná s osou $o_x$.

Obrázok 6.2: Graf funkcie $y=0,7$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Konst.eps}
}}\end{figure}