Mocninná funkcia

je funkcia definovaná rovnicou

\begin{displaymath}f(x)=x^a,\ \ \ \mathrm{kde}\ a\ \mathrm{je\ reálne\ číslo}.\end{displaymath}

Jej vlastnosti a graf závisia od exponentu $a$, napr.:

Obrázok 6.4: Graf funkcie $y=x^3$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Xna3.eps}
}}\end{figure}

Obrázok 6.5: Graf funkcie $y=x^4$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Xna4.eps}
}}\end{figure}

Obrázok: Graf funkcie $y=x^{\frac 12}$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=DruhaOd.eps}
}}\end{figure}

Obrázok: Graf funkcie $y=x^{\frac 13}$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=TretiaOd.eps}
}}\end{figure}