Monotónnosť

Funkcia $f$ je rastúca (neklesajúca,klesajúca,nerastúca), ak pre každé dve čísla $r < s$ z $D(f)$ platí $f(r) < f(s)$ ( $f(r) \leq f(s),\ f(r) > f(s),\ f(r) \geq f(s)$).
Funkcia $f$ je monotónna, ak je buď neklesajúca alebo nerastúca.
Funkcia $f$ je rýdzo monotónna, ak je buď rastúca alebo klesajúca.


Subsections