Monotónnosť a graf

Na grafe sa vlastnosti monotónnosti prejavia tak, že pri zväčšovaní $x$-ových súradníc bodov grafu $y$-ové súradnice bodov grafu rastú alebo klesajú podľa príslušnej vlastnosti.