Prostá funkcia

Funkcia $f$ je prostá ak pre každé dve čísla $r \neq s$$D(f)$ platí $f(r) \neq f(s)$.
Pre praktické určenie, či daná funkcia je prostá, je často vhodnejšia ekvivalentná podmienka

\begin{displaymath}
{\mathrm Ak}\ f(r) = f(s),\ {\mathrm tak}\ r = s.
\end{displaymath}Subsections