Prostá funkcia a graf

Funkcia $f$ je prostá práve vtedy, ak
každá priamka rovnobežná s osou $o_x$ pretne graf funkcie $f$ najviac v jednom bode.
Napríklad funkcia $y=x^2$ nie je prostá, ale je prostá v intervale $\langle 0,\infty)$ aj v intervale $(-\infty , 0 \rangle$.