Inverzná funkcia

Ak veličina $y$ je funkčne závislá od veličiny $x$, tak aj veličina $x$ môže (ale nemusí) byť funkčne závislá od veličiny $y$. Nech $f$ a $g$ sú funkcie, pre ktoré platí Potom funkcia $g$ je inverzná funkcia k funkcii $f$ a označuje sa znakom $f^{-1}$. Pozor, pre funkcie $f^{-1} \neq \frac{1}{f}$.
Keďže postavenie funkcií $f$ a $g$ v definícii inverznej funkcie je symetrické (t.j. vzájomnou zámenou $f$ a $g$ sa zmysel definície nezmení), platí, že ak $g$ je inverzná k $f$, tak aj $f$ je inverzná ku $g$, preto tiež hovoríme o dvojici navzájom inverzných funkcií.Subsections