Inverzná funkcia a obory

Navzájom inverzné funkcie majú vymenené obory:

\begin{displaymath}
D(f^{-1}) = H(f),\quad {\mathrm a}\quad H(f^{-1}) = D(f).
\end{displaymath}