Cvičenia


10. Zistite, pre aké hodnoty parametrov $ s , t , u $ majú nasledovné sústavy lineárnych rovníc práve jedno riešenie a určte ho Cramerovým pravidlom:
a)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
x_1 & + & sx_2 & = & 1 \\
tx_1 & + & 4x_2 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

b)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
sx_1 & + & tx_2 & = & 1 \\
tx_1 & + & sx_2 & = & 3 \\
\end{array}\end{displaymath}

c)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
2x_1 & + & 5x_2 & = & 2 - s - t \\
3x_1 & + & 4x_2 & = & 1 + s \\
\end{array}\end{displaymath}

d)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
sx_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & = & 2 ...
... & = & u \\
tx_1 & - & x_2 & + & x_3 & = & 3 \\
\end{array}\end{displaymath}

e)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrr}
2x_1 & + & 3x_2 & + & 5x_3 & = & 2...
..._3 & = & 1-t & \\
& & & & x_3 & = & 2-s+u &. \\
\end{array}\end{displaymath}