Cvičenia


8. Zistite, či je možné riešiť nasledovné sústavy rovníc Cramerovým pravidlom a ak áno, určte ich riešenie týmto pravidlom:
a)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
5x_1 & + & 4x_2 & = & 2 \\
x_1 & - & 3x_2 & = & 7 \\
\end{array}\end{displaymath}

b)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
3x_1 & + & 6x_2 & = & 1 \\
2x_1 & + & 4x_2 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

c)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
2x_1 & - & 6x_2 & = & -2 \\
x_1 & - & 3x_2 & = & 4 \\
\end{array}\end{displaymath}

d)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
8x_1 & - & 3x_2 & + & 6 & = & 0 \\
4x_1 & + & x_2 & - & 1 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

e)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
3x_1 & - & 2x_2 & - & x_3 & = & 1 \\
2x_1 & + & 5x_2 & + & x_3 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

f)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
3x_1 & - & 4x_2 & = & 6 \\
x_1 & - & x_2 & = & 5 \\
\end{array}\end{displaymath}

g)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
3x_1 & + & x_2 & = & 5 \\
6x_1 & + & 2x_2 & = & 7 \\
\end{array}\end{displaymath}

h)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
5x_1 & - & 4x_2 & = & 8 \\
3x_1 & + & x_2 & = & 15 \\
\end{array}\end{displaymath}

ch)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrr}
3,14x_1 & + & x_2 & = & 2 & \\
\pi x_1 & + & x_2 & = & 4 &. \\
\end{array}\end{displaymath}


9. Zistite, či je možné riešiť nasledovné sústavy rovníc Cramerovým pravidlom a ak áno, určte ich riešenie týmto pravidlom:
a)

\begin{displaymath}
\begin {array}{rrrrrrr}
2x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & = & 9 ...
...= & -2 \\
3x_1 & + & 2x_2 & + & 2x_3 & = & 7 \\
\end{array}\end{displaymath}

b)

\begin{displaymath}
\begin {array}{rrrrrrr}
2x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & = & 1 ...
...& x_3 & = & 2 \\
3x_1 & + & 2x_2 & & & = & 5 \\
\end{array}\end{displaymath}

c)

\begin{displaymath}
\begin {array}{rrrrrrr}
3x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & 11...
... & 7 \\
11x_1 & - & 4x_2 & - & 3x_3 & = & 10 \\
\end{array}\end{displaymath}

d)

\begin{displaymath}
\begin {array}{rrrrrrr}
-x_1 & + & 3x_2 & - & 2x_3 & = & 7...
...= & -3 \\
2x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & = & -1 \\
\end{array}\end{displaymath}

e)

\begin{displaymath}
\begin {array}{rrrrrrr}
2x_1 & + & 3x_2 & + & 5x_3 & = & 1...
... = & 5 \\
3x_1 & + & 6x_2 & + & 4x_3 & = & 3 \\
\end{array}\end{displaymath}

f)

\begin{displaymath}
\begin {array}{rrrrrrr}
x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & 3 \...
...& = & 2 \\
3x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & = & 4 \\
\end{array}\end{displaymath}

g)

\begin{displaymath}
\begin {array}{rrrrrrrrr}
2x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & + & ...
... -2 \\
3x_1 & & & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 7 \\
\end{array}\end{displaymath}

h)

\begin{displaymath}
\begin {array}{rrrrrrrr}
2x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 & = & 0...
...& 0 & \\
2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 0 &. \\
\end{array}\end{displaymath}

Cramerovo pravidlo nám umožňuje aj čiastočne odpovedať na otázku o riešiteľnosti sústav lineárnych rovníc s parametrami.

Príklad 5. Zistite, pre aké hodnoty parametra $s$ má sústava lineárnych rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
sx_1 & + & 2x_2 & = & 2 \\
3x_1 & + & 4x_2 & = & 3 \\
\end{array}\end{displaymath}

práve jedno riešenie a určte ho Cramerovým pravidlom.

Riešenie: Podľa Cramerovho pravidla bude mať táto sústava rovníc práve jedno riešenie pre tie $s$, pre ktoré platí

\begin{displaymath}{
{
\left \vert
\begin{array}{rr}
s & 2 \\
3 & 4 \\
\end{array} \right \vert
} = 4s - 6 \neq 0.
}
\end{displaymath}

Teda pre $s\ \in {\bf R}- \{ \frac{3}{2} \}$ má sústava práve jedno riešenie a platí preň:

\begin{displaymath}r_1 = \frac{1}{2s-3} , r_2 = \frac{3(s-2)}{2(2s-3)}. \end{displaymath}

$\clubsuit$

Na záver ešte poznamenajme, že ak $D = 0 $ a aspoň jeden z determinantov $D_1, D_2 , \ldots , D_n$ je rôzny od nuly, tak sústava (4.5) nemá riešenie.