Spojitosť a globálne vlastnosti

  1. Funkcia spojitá v uzavretom intervale je v tomto intervale ohraničená.
  2. Funkcia spojitá v uzavretom intervale má v tomto intervale maximum aj minimum.
  3. Ak je spojitá funkcia prostá v niektorom intervale, tak je v tomto intervale aj rýdzo monotónna.