Spojitosť a graf

Voľne povedané:
ak je graf funkcie súvislá krivka, tak je funkcia spojitá.