Periodické funkcie

Hodnoty niektorých funkcií sa pravidelne opakujú.
Funkcia $f$ je periodická, ak existuje také číslo $a$, pre ktoré platí Ak existuje najmenšie kladné číslo $p$, pre ktoré platí $f(r+p)=f(r)$ pre všetky $r \in D(f)$, tak toto číslo $p$ voláme perióda funkcie $f$.

Subsections