Periodické funkcie a graf

Graf periodickej funkcie je zhodný so svojim obrazom pri posunutí o dĺľku periódy v smere osi $o_x$.