Algebrické operácie

Súčet, rozdiel a súčin funkcií je definovaný pomomocou príslušnej operácie v každom bode prieniku ich definičných oborov. (Prečo nie aj podiel?)