Zúženie funkcie

Operácia zúženia funkcie spočíva len v ohraničení jej definičného oboru.
Nech $f$ je funkcia a $M \subset {\bf R}$. Zúženie funkcie $f$ na množinu $M$ je funkcia $f_{/M}$ definovaná na množine $M \bigcap D(f)$ vzťahom $g(r) = f(r)$ pre každé $r \in M \bigcap D(f)$.
Napríklad funkcia $y=(\sqrt{x})^2$ je zúžením funkcie $y=x$ na množinu $\langle 0,\infty)$ a tiež v Príklade 2 bola funkcia $h$ zúžením funkcie $f$.