Cvičenia


14. Určte netriviálne riešenia nasledovných sústav homogénnych rovníc
a)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrr}
0x_1 & + &0x_2 & + & 0x_3 & + & 0x_4 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

b)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
0x_1 & + & 2x_2 & + & 0x_3 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

c)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrr}
9x_1 & + &21x_2 & - & 15x_3 & + &...
...2x_1 & + &28x_2 & - & 20x_3 & + & 7x_4 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

d)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
2x_1 & + & 3x_2 & = & 0 \\
3x_1 & - & x_2 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

e)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
2x_1 & + & 3x_2 & = & 0 \\
4x_1 & + & 6x_2 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

f)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & - & 4x_2 & + & 2x_3 & = & 0 \\
4x_1 & + & 2x_2 & - & 5x_3 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

g)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
5x_1 & + & 2x_2 & - & 18x_3 & = & 0 \\
2x_1 & + & x_2 & - & 8x_3 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

h)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 0 \...
... & = & 0 \\
x_1 & + & x_2 & - & 4x_3 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

i)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrr}
x_1 & - & 3x_2 & - & 26x_3 & + & ...
... 4x_1 & + & 5x_2 & - & 2x_3 & + & 3x_4 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

j)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ ...
...+ & x_3 & = & 0 \\
x_1 & - & x_2 & & & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}