Cvičenia


1. Zistite, či $x_1=2$, $x_2=3$ je riešením sústavy rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrr}
2x_1 & + & 5x_2 & = & 7 & \\
6x_1 & - & 3x_2 & = & 4 &. \\
\end{array}\end{displaymath}


2. Zistite, či vektory ${(1,1,5)}^T$ , ${(1,2,5)}^T$ , ${(1,1,3)}^T$ sú riešením sústavy rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrr}
6x_1 & + & 3x_2 & - & 2x_3 & = & 2 &...
...= & 5 & \\
2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 9 &. \\
\end{array}\end{displaymath}


3. Zistite, či vektory ${(0,-2)}^T$ , ${(1,-1)}^T$ , ${(4,4)}^T$ , ${(4,2)}^T$ , ${(2,0)}^T$ sú riešením sústavy rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrr}
3x_1 & - & 2x_2 & = & 4 & \\
6x_1 & - & 4x_2 & = & 8 &. \\
\end{array}\end{displaymath}


4. Uveďte geometrickú interpretáciu sústavy dvoch lineárnych rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
a_{11}x & + & a_{12}y & = & b_1 \\
a_{21}x & + & a_{22}y & = & b_2 \\
\end{array}\end{displaymath}

z hľadiska jej riešiteľnosti. Ako sa zmenia vaše závery v prípade, že platí $b_1 = b_2 = 0 $ ? Pokúste sa o analógiu pre sústavu troch lineárnych rovníc o troch neznámych $x$, $y$, $z$. (Návod: aký geometrický útvar je popísaný rovnicou $ax + by + c = 0$ a jej analógiou v trojrozmernom priestore?)


5. Napíšte sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi, ktoré majú vlastnosť: a) má práve jedno riešenie , b) nemá riešenie , c) má nekonečne veľa riešení .


6. Vyriešte nasledovné sústavy lineárnych rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
3x_1 & + & 4,127x_2 & = & 15,441 \\
x_1 & + & 1,370x_2 & = & 5,147 \\
\end{array}\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrr}
3x_1 & + & 4,122x_2 & = & 15,441 & \\
x_1 & + & 1,374x_2 & = & 5,147 &. \\
\end{array}\end{displaymath}


7. Použitím Frobeniusovej vety zistite, či nasledovné sústavy lineárnych rovníc sú riešiteľné:
a)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & - & 2x_2 & + & 2x_3 & = & -9 \\...
...= & 11 \\
5x_1 & + & 12x_2 & + & 6x_3 & = & 29 \\
\end{array}\end{displaymath}

b)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & = & 2 \\
...
...3 & = & -2 \\
2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 7 \\
\end{array}\end{displaymath}

c)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
3x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ ...
... = & 7 \\
11x_1 & - & 4x_2 & - & 3x_3 & = & 10 \\
\end{array}\end{displaymath}

d)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
2x_1 & - & 3x_2 & + & x_3 & = & 5 \\ ...
...3 & = & 12 \\
x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & = & 3 \\
\end{array}\end{displaymath}

e)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrr}
2x_1 & + & x_2 & - & x_3 & + & x_4 ...
...\
5x_1 & + & x_2 & - & x_3 & + & 2x_4 & = & -1 \\
\end{array}\end{displaymath}

f)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrrr}
x_1 & + &2x_2 & + &3x_3 & - &2x_4 ...
...2x_1 & - & 3x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 8 &. \\
\end{array}\end{displaymath}