L'Hospitalovo pravidlo

Nech

  1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)
= 0$,
  2. v istom okolí čísla $a$ majú obidve funkcie $f$ a $g$ deriváciu,
  3. existuje $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.
Potom existuje aj $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ a platí

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} =
\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}
\end{displaymath}

Užitočnosť tohoto pravidla vynikne ešte viac, ak si uvedomíme, že limity "typov $\frac{\infty}{\infty}$, $0.\infty$, $\infty-\infty$, $1^{\infty}$, $\infty^0$, $0^0$" môžeme pomocou úprav previesť na limitu "typu $\frac00$".

Príklad 27. Pomocou L'Hospitalovho pravidla vypočítame niekoľko limít. Pri počítaní každej limity samostatne overte predpoklady použitia pravidla.

Riešenie:
Typ $\frac{0}{0}$:

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow 0}\frac{e^x-1}{x} =
\lim_{x \rightarrow 0}\frac{e^x}{1} = 1.
\end{displaymath}

Typ $\frac{\infty}{\infty}$:

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty}\frac{\log_a\ x}{x} =
\lim_{x \rightarrow \infty}\frac{\frac{1}{x\ln\ a}}{1} = 0.
\end{displaymath}

Typ $0.\infty$:

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow 0^+}x\ln\ x =
\lim_{x \rightarrow 0^+}\f...
...\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} =
\lim_{x \rightarrow 0^+}-x = 0.
\end{displaymath}

Niekedy používame L'Hospitalovo pravidlo viackrát za sebou.
Typ $\infty-\infty$:

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow 1}\left(\frac{1}{\ln\ x}-\frac{1}{x-1}\r...
...)=
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1 - \ln\ x}{(x-1)\ln\ x} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \frac{1}{x}}
{\ln\ x + \fra...
... \frac{\frac{1}{x^2}}
{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac12.
\end{displaymath}

Typ $1^{\infty}$: (použijeme rovnosť $f(x)^{g(x)} = e^{g(x)\ln(f(x))}$ )

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow 0}(\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}} =
\lim_{x \r...
...{\lim_{x \rightarrow 0}\frac{-2\frac{\sin 2x}{\cos 2x}}{2x}} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
e^{\lim_{x \rightarrow 0}\frac{-\sin 2x}{x}.
\lim_{x \righta...
...x \rightarrow 0}\frac{-2\cos 2x}{1}} = e^{-2} =
\frac{1}{e^2}.
\end{displaymath}

Pozor na nesprávne použitie L'Hospitalovho pravidla:

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow 0^+}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}...
..._{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1} = -\infty.
\end{displaymath}

Nájsť chybu v tomto postupe a opraviť ju necháme na čitateľa. $\clubsuit$