Použitie derivácie pri výpočte limít

Vypočty limít "typu $\frac00$" sú často veľmi komplikované. Názorná predstava hovorí, že limita takéhoto typu závisí od "rýchlosti", akou sa hodnoty funkcií v čitateli a menovateli blížia k $0$. Toto je vyjadrené v nasledujúcom pravidle.Subsections