Cvičenia


17. Vypočítajte:
$ \vert-5\vert,\ \vert 24\vert,\ \vert\pi -1\vert,\ \vert 1-2\sqrt2\vert,\ \vert 2-\sqrt4\vert.$


18. Znázornite na číselnej osi množiny všetkých $x \in {\bf R}$ pre ktoré platí:

\begin{displaymath}
\begin{array}{lll}
\hbox{a)}\ \vert x\vert \leq 4 \ & \hbox{...
...vert x+3\vert <3
& \hbox{i)}\ \vert x-1\vert \leq 0
\end{array}\end{displaymath}


19. Ako možno inak napísať podmienky?

a) $-1 < x < 1$ ; b) $ x<-1 $ alebo $ x>1$ ?


20. Riešte nerovnice:

a) $\vert x+3\vert \leq \vert x-5\vert $;

b) $\vert 2x+1\vert > \vert x-3\vert.$


21. Riešte rovnice:

\begin{displaymath}
\begin{array}{ll}
\hbox{a)} \ x+\vert x+3\vert =5; \ & \hbox...
...\vert =5; \ & \hbox{d)} \ \vert 5x+1\vert -2x =-2 .
\end{array}\end{displaymath}


22. Ak platí: $ y=\frac{1}{x}$ a $ \vert x-4\vert< 2 $, čo môžeme povedať o hodnotách $y$ ?


23. Nájdite všetky čísla $x \in {\bf R}$, ktorých súčet vzdialeností od čísel $-3$ a $5$ a) je menší ako $6$; b) je väčší ako $6$; c) je rovný $0$.