Absolútna hodnota reálneho čísla

Nech $a\in {\bf R}$. Absolútnu hodnotu čísla $a$ označujeme $\vert a\vert $ a rozumieme ňou číslo

\begin{displaymath}\vert a\vert =a, \hbox{ ak } a \geq 0;\end{displaymath}


\begin{displaymath}\ \ \vert a\vert = -a, \hbox{ ak } a<0. \end{displaymath}

Nech $a,b$ sú reálne čísla. Potom platí:
  1. $\vert a\vert = \max \{ a, -a\}$
  2. $ \vert a\vert = \vert-a\vert$
  3. $ a \leq \vert a\vert $
  4. $ \vert a\vert = \sqrt{ a^2} $
  5. $\vert ab\vert = \vert a\vert \vert b\vert$
  6. $ \vert a^n\vert = \vert a\vert^n $, pre každé prirodzené číslo $n$
  7. $ \vert \frac{a}{b}\vert =\frac{\vert a\vert}{\vert b\vert}\ \ ( b \neq 0)$
  8. $ \vert a+b\vert \leq \vert a\vert+ \vert b\vert $ ( trojuholníková nerovnosť )
  9. $ \vert a\vert -\vert b\vert \leq \vert a \pm b\vert \leq \vert a\vert+\vert b\vert $
Geometrický význam absolútnej hodnoty reálneho čísla $a$ je vzdialenosť obrazu čísla $a$ na číselnej osi od začiatku. Vzdialenosť bodu $a$ od bodu $b$ na číselnej osi je preto $ \vert b-a\vert$.

Príklad 17. Riešme rovnicu:

\begin{displaymath}\vert x+3\vert =\frac{1}{5}. \end{displaymath}

Riešenie: Najskôr rovnicu upravíme tak, aby neobsahovala absolútnu hodnotu. Uvažujeme dva prípady:
a) $ x+3 \geq 0$, potom $ \vert x+3\vert =x+3$ a daná rovnica je ekvivalentná so systémom

$\displaystyle x+3 \geq 0$     (1.9)
$\displaystyle x+3 = \frac{1}{5}.$     (1.10)

Riešením nerovnice (1.9) je interval $ \langle -3,\infty)$. Riešením rovnice (1.10) je číslo $ x=-\frac{14}{5}$. Preto riešením systému (1.9), (1.10) je prienik týchto množín: $ \langle -3,\infty) \cap \{ -\frac{14}{5} \} = \{ -\frac{14}{5} \}$.
b) $x+3 <0 $, potom $ \vert x+3\vert =-(x+3)$ a daná rovnica je ekvivalentná so systémom
$\displaystyle x+3 < 0$     (1.11)
$\displaystyle -(x+3) = \frac{1}{5}.$     (1.12)

Riešením nerovnice (1.11) je interval $ (-\infty,-3)$. Riešením rovnice (1.12) je číslo $ x=-\frac{16}{5}$. Preto riešením systému (1.11), (1.12) je prienik týchto množín: $ (-\infty,-3) \cap \{ -\frac{16}{5} \} = \{ -\frac{16}{5} \}.$
Riešením danej rovnice sú teda čísla $ -\frac{14}{5},
-\frac{16}{5}$. $\clubsuit$

Príklad 18. Riešme nerovnicu:

\begin{displaymath}
\vert x+1\vert < \vert x+3\vert
\end{displaymath} (1.13)

Riešenie: Keďže množina všetkých riešení je podmnožinou reálnych čísel, budeme uvažovať všetky možné prípady, ktoré môžu nastať. Sú to tieto štyri:

\begin{displaymath}\hbox{a) }x+1 \geq 0 \hbox{ a } x+3 \geq 0 ,\end{displaymath}


\begin{displaymath}\hbox{b) }x+1 < 0 \hbox{ a } x+3 < 0 ,\end{displaymath}


\begin{displaymath}\hbox{c) }x+1 \geq 0 \hbox{ a } x+3 < 0 ,\end{displaymath}


\begin{displaymath}\hbox{d) }x+1 < 0 \hbox{ a } x+3 \geq 0 .\end{displaymath}

pre prípad a) platí: $ \vert x+1 \vert =x+1, \
\vert x+3\vert=x+3.$ Nerovnica (1.13) je ekvivalentná so systémom nerovníc

\begin{displaymath}x+1 \geq 0 \end{displaymath}


\begin{displaymath}x+3 \geq 0 \end{displaymath}


\begin{displaymath}x+1 < x+3. \end{displaymath}

Riešením tohoto systému sú všetky čísla $x$, pre ktoré platí súčasne $ x \geq -1, x \geq -3$ (tretia nerovnica je splnená pre ľubovoľné reálne číslo). Riešením je teda prienik intervalov $ \langle -1, \infty) \cap \langle -3, \infty)
= \langle -1, \infty).$
V prípade b) platí: $ \vert x+1\vert =-(x+1), \ \vert x+3 \vert = -(x+3).$ Nerovnica (1.13) je ekvivalentná so systémom nerovníc

\begin{displaymath}x+1 < 0 \end{displaymath}


\begin{displaymath}x+3 < 0 \end{displaymath}


\begin{displaymath}-(x+1) <-( x+3). \end{displaymath}

čiže

\begin{displaymath}x<-1 , \ x< -3,\ -1 < -3.\end{displaymath}

Keďže riešením poslednej nerovnice je $ \emptyset$, celý uvedený systém nemá riešenie.
V prípade c) platí: $ \vert x+1\vert =x+1, \ \vert x+3\vert = -(x+3).$ Nerovnica (1.13) je ekvivalentná so systémom

\begin{displaymath}x+1 \geq 0 \end{displaymath}


\begin{displaymath}x+3 < 0 \end{displaymath}


\begin{displaymath}x+1 <-( x+3). \end{displaymath}

Riešením tohoto systému sú všetky čísla $x$, pre ktoré platia súčasne všetky tri nerovnice: $ x \geq -1,\ x<-3, x<-2;$ to jest prienik intervalov $\langle -1,\infty)\cap (-\infty,-3) \cap (-\infty, -2) =\emptyset.$ V tomto prípade teda systém nemá riešenie.
V prípade d) platí: $ \vert x+1\vert =-(x+1), \ \vert x+3\vert = x+3.$ Nerovnica (1.13) je ekvivalentná so systémom

\begin{displaymath}x+1 < 0 \end{displaymath}


\begin{displaymath}x+3 \geq 0 \end{displaymath}


\begin{displaymath}-(x+1) < x+3. \end{displaymath}

Riešením tohoto systému sú všetky čísla $x$, pre ktoré súčasne platí: $ x < -1,\ x \geq -3, x>-2;$ to jest prienik intervalov $(-\infty,-1) \cap \langle -3,\infty) \cap (-2,\infty) =(-2,-1).$ Riešením nerovnice (1.13) je zjednotenie intervalov $\langle -1, \infty)\cup(-2,-1)= (-2, \infty).$ $\clubsuit$Subsections