Počítanie limít

Pri počítaní limity funkcie $f$ v bode $p$ postupujeme nasledovne:

  1. Ak je $f$ spojitá v bode $p$, tak $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$.
  2. Ak funkcia $f$ nie je spojitá v bode $p$, tak sa ju snažíme upraviť na funkciu, ktorá s ňou sa zhoduje všade mimo bodu $p$ a je spojitá v $p$ alebo na funkciu, ktorej limitu poznáme.
  3. Môžeme tiež použiť iný postup, ktorý je popísaný v časti 7.9.
Pri úpravách limít používame pravidlá, z ktorých najdôležitejšie uvedieme.