Vlastnosti symetrie

Niektoré funkcie majú tú vlastnosť, že ich grafy sú v istom zmysle symetrické.
Funkcia $f$ je párna, ak Funkcia $f$ je nepárna, ak

Subsections