Ohraničenosť

Funkcia je zhora (zdola) ohraničená, ak je zhora (zdola) ohraničený jej obor hodnôt. Funkcia je ohraničená, ak je ohraničená aj zhora aj zdola, t.j. ak je ohraničený jej obor hodnôt.


Subsections