Ohraničenosť a graf

Na grafe sa táto vlastnosť prejaví tak, že celý graf zhora (zdola) ohraničenej funkcie leží pod (nad) niektorou rovnobežkou s osou $o_x$ a graf ohraničenej funkcie leží celý medzi dvomi rovnobežkami s osou $o_x$.