Cvičenia


15. Zistite, či nasledujúce sústavy sú riešiteľné a ak áno, nájdite ich riešenie.
a)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & + & 2x_2 & - & 8x_3 & = & 1 \...
...= & 0 \\
3x_1 & + & 2x_2 & - & 12x_3 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

b)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
3x_1 & - & x_2 & + & x_3 & = & -2 \...
...& = & 6 \\
2x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & = & 0 \\
\end{array}\end{displaymath}

c)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
7x_1 & - & 4x_2 & - & 2x_3 & = & -6 \\
16x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & = & 3 \\
\end{array}\end{displaymath}

d)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & - & 3x_2 & + & 2x_3 & = & 2 \\
5x_1 & - & 15x_2 & + & 7x_3 & = & 10 \\
\end{array}\end{displaymath}

e)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrr}
3x_1 & - & 6x_2 & - & x_3 & - & x...
...
2x_1 & - & 4x_2 & + & 3x_3 & - & x_4 & = & 3 \\
\end{array}\end{displaymath}

f)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrr}
4x_1 & + & 3x_2 & - & 9x_3 & + & ...
... 3x_1 & - & x_2 & + & 8x_3 & - & 2x_4 & = & -7 \\
\end{array}\end{displaymath}

g)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrr}
x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4...
...3x_1 & + & 5x_2 & + & 6x_3 & + & 13x_4 & = & 5 \\
\end{array}\end{displaymath}

h)

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrrrr}
x_1 & + & x_2 & - & x_3 &&&&& =...
... x_2 & - & 4x_3 & + & 5x_4 & - & 9x_5 & = & -5 \\
\end{array}\end{displaymath}