Cvičenia


1. Na číselnej osi znázornite reálne čísla:

$ 3;\ \pi;\ -\pi;\ -1;\ 1+\sqrt2;\ \frac{5}{3};\ 0,25;\ -\sqrt 3.$


2. Ktoré z nasledujúcich čísel sú racionálne:

$\sqrt{5} +0,\overline{12};$ $ \sqrt{2}\sqrt{8};$ $\sqrt{3}(\sqrt{3}+2);$ $(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2});$ $ 0,12\, .\, 0,\overline{12};$ $ \sqrt{\frac{6}{18}};$ $\sqrt{\frac{27}{75}}.$


3. Usporiadajte dané trojice čísel:

$\frac{22}{7}, \pi, \frac{355}{113};$ $\ \ \frac{13}{15}, \sqrt7, \frac{16}{6};$

$-\sqrt 2, -1,41, -1,44;$ $\ \ -\frac{7}{3}, -2,34,-2,31. $


4. Napíšte kladné racionálne číslo menšie ako $0,000001$ a kladné racionálne číslo menšie ako $ 0,000001 .\sqrt{2}$.


5. Zistite, či platia nerovnosti:

$3-\sqrt 2 - \frac{5}{3} >0$;

$4-\sqrt 3 -\frac{7}{3} >0$;

$\pi -8+\ln (2) >0.$