Literatúra

1
R. ČERNÁ, M. MACHLICKÝ, J. VOGEL, Č. ZLATN´ıK, Základy numerické matematiky a programování SNTL Praha, 1987

2
P. DANKO, A. POPOV, T. KOZEVNIKOVA, Vysšaja matematika v upražneniach i zadačach. Izd. Vysšaja škola, Moskva, 1974

3
N.A.DAVYDOV, P.P.KOROVKIN, V.N.NIKOľSKIJ, Zbornik zadač po matematičeskomu analizu Nauka, Moskva, 1953

4
J. ELIAS, J. HORVÁTH, J. KAJAN, Zbierka úloh z vyššej matematiky Alfa, vydavat. technickej a ekon. literatúry 5. vydanie, Bratislava, 1979

5
L.GILLMAN, R.H.MCDOWELL, Matematická analýza, SNTL Praha, 1980

6
CH. D. IKRAMOV, Zadačnik po linearnoj algebre Nauka, Moskva, 1975

7
J. IVAN, Matematika I, Alfa Bratislava, 1983

8
I. KLUVÁNEK, L. MIšÍK, M. ŠVEC, Matematika I, SNTL, Bratislava, 1959

9
KOLEKTÍV AUTOROV, Príprava na univerzitné štúdium, Matematika 3, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1997

10
L.D. KUDRJAVCEV, Kurs matematičeskogo analiza I, Izdateľstvo Vysšaja škola, Moskva, 1981

11
S. MíKA, Numerické metódy algebry, SNTL Praha, 1985

12
M.PERKINS, P.PERKINS, Advanced Mathematics, Book 1, Collins Educational, 1992

13
F. SCHEID, Theory and problems of numerical analysis, Schaum's outline series, 1988

14
L. SMITH, Linear Algebra, Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo, 1984

15
G. W. STEWART, Introduction to matrix computations Academic Press, New York and London, 1973

16
G.B.THOMAS, R.L.FINNEY, Calculus and Analytic Geometry Addison-Wesley Publishing Company, 1988