Logaritmické derivovanie

Nasledujúce pravidlo sa volá pravidlo o logaritmickom derivovaní.

\begin{displaymath}
f'(x) = f(x)(\ln f(x))',\quad \mbox{ak\ } f(x) > 0 \quad
\mbox{a} \quad f'(x) \quad \mbox{existuje.}
\end{displaymath}

Je to špeciálny prípad pravidla pre deriváciu zloženej funkcie a používa sa pre deriváciu funkcií, ktoré majú premennú v exponente, ale najmä funkcií, ktoré majú premennú aj v základe aj v exponente. Poznamenajme, že funkcie, ktoré majú neznámu len v základe, derivujeme podľa pravidla (1) v časti 2.

Príklad 10. Nájdeme deriváciu funkcie $y = x^{\frac{1}{x}}$.

Riešenie:

\begin{displaymath}
y' = y.(\ln y)' = x^{\frac{1}{x}}.\left( \frac{\ln x}{x} \right)' =
x^{\frac{1}{x}}. \frac{\frac{1}{x}x - \ln x}{x^2} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
x^{\frac{1}{x}}. \frac{1 - \ln x}{x^2} =
x^{\frac{1}{x} - 2}(1 - \ln x).
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Príklad 11. Odvodíme pravidlo $(1)$ v časti 2 pre deriváciu mocninovej funkcie z pravidla pre deriváciu logaritmickej funkcie.

Riešenie:

\begin{displaymath}
(x^a)' = x^a.(\ln\ x^a)' = x^a.(a\ln\ x)' = x^a.(\frac{a}{x}) =
ax^{a-1}.
\end{displaymath}

Použili sme skutočnosť, že definičným oborom mocninovej funkcie s reálnym exponentom je množina kladných reálnych čísel (kde?). $\clubsuit$