Derivácia

V tejto kapitole sa budeme zaoberať jedným z najdôležitejších pojmov v matematike, pojmom derivácie, popíšeme jej vlastnosti a postupy pri jej počítaní. Taktiež precvičíme možnosti použitia derivácie v matematike a uvidíme, že s použitím derivácie je možné jednoduchšie riešiť niektoré otázky, ktoré sa vyskytli v predchádzajúcej kapitole.

Subsections