Niekoľko dôležitých limít

Nakoniec uvedieme niekoľko dôležitých limít. V nasledujúcich vzťahoch je $a > 0,\ a \neq 1$.

\begin{displaymath}
\begin{array}{ll}
\lim_{x \rightarrow \infty} x^a = 0,\ {\m...
...x \rightarrow \infty}\frac{\log_a\ x}{x} = 0. & \\
\end{array}\end{displaymath}

Nech $P_k(x) = a_kx^k + a_{k-1}x^{k-1} + \ldots + a_1x + a_0$ a $Q_n(x) = b_nx^n + b_{n-1}x^{n-1} + \ldots + b_1x + b_0$ sú mnohočleny a $c > 1$. Potom

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty}\frac{c^x}{P_{k}(x)} =
\left \{...
...infty, & a_k > 0, \\
-\infty, & a_k < 0,
\end{array}\right.
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty} P_k(x) =
\left \{
\begin{arra...
...\quad & a_k > 0, \\
-\infty, & a_k < 0,
\end{array} \right.
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow -\infty} P_k(x) =
\left \{
\begin{arr...
... 0, \\
-\infty, & (-1)^k sign(a_k) < 0,
\end{array} \right.
\end{displaymath}

a

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_k(x)}{Q_n(x)} =
\left ...
...> n\ \mathrm{a}\quad \frac{a_k}{b_n} < 0.
\end{array} \right.
\end{displaymath}

Analogické výsledky poslednej limity v bode $-\infty$ môžeme odvodiť substitúciou $t = -x$.