Cvičenia


13. Vypočítajte plochu obdĺžnika so stranami $ 92,73 \pm
0,01$ metrov a $ 94,5 \pm 0,01$ metrov. Vypočítajte relatívnu chybu výsledku a počet platných číslic.


14. Nájdite odhad relatívnej chyby výpočtu povrchu zrezaného kužeľa, ak jeho polomery majú veľkosť $ R=23,64 \pm 0,01 \hbox {cm},\ r= 17,31 \pm 0,01 \hbox{cm}$, jeho výška je $l=10,21 \pm 0,01 \hbox{cm}$ a $ \pi =3,14.$