...\space 2.1
Všetky vzťahy, týkajúce sa súradníc budeme uvádzať pre trojrozmerné vektory. V prípade dvojrozmerných vektorov všetky vzťahy platia s tým, že tretie súradnice zo vzťahu vynecháme alebo považujeme za rovné 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... 2.2
Niekedy sa stretávame aj s označením $\vec {AB}$
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... súradniciach:2.3
Symbol na pravej strane rovnosti je determinant matice. Pozri kapitolu Lineárna algebra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... sústavy.4.1
Bližšie sa s pojmom báza môže čitateľ oboznámiť v literatúre, napr. Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika 1.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... 4.2
Definíciu vlastného čísla pozri kapitolu 5, Vlastné čísla a vlastné vektory matice.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...#tex2html_wrap_inline19844#6.1
Kvôli stručnosti sa často používa namiesto "funkcia určená rovnicou $y=f(x)$" jednoduchšie "funkcia $y=f(x)$" alebo $f:\ y=f(x)$
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.