Cvičenia


1. Určte vlastné čísla nasledujúcich matíc. Ak vlastné čísla sú reálne, tak určte aj odpovedajúce vlastné vektory.

a)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rr}
1 & 0 \\
0 & -4 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

b)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rr}
3 & 4 \\
4 & -3 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

c)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rr}
0 & 0 \\
0 & 0 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

d)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rr}
0 & 1 \\
1 & 0 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

e)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rr}
7 & 8 \\
5 & -1 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

f)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rr}
0 & 2 \\
1 & -3 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

g)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rr}
3 & -4 \\
-4 & 3 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

h)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rr}
6 & 9 \\
3 & -5 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

i)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rrr}
-1 & -1 & 0 \\
1 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

j)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rrr}
2 & -2 & 3 \\
-2 & -1 & 6 \\
1 & 2 & 0 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

k)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rrr}
6 & 10 & 16 \\
0 & 8 & 12 \\
0 & 0 & 2 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

l)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rrr}
1 & 2 & -3 \\
2 & 4 & -6 \\
-1 & -2 & 3 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

m)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rrr}
8 & 0 & 3 \\
2 & 2 & 1 \\
2 & 0 & 3 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}

n)

\begin{displaymath}
\left(
\begin{array}{rrr}
5 & 0 & -15 \\
-3 & -4 & 9 \\
5 & 0 & -15 \\
\end{array}\right)
\end{displaymath}