Cvičenia


17. Riešte sústavu

\begin{displaymath}
{
{
\left(
\begin{array}{rrr}
5,21 & 1,51 & -2,37\\
1,...
...ay}{r}
1,68 \\
6,21 \\
7,78 \\
\end{array} \right)
}
}
\end{displaymath}

a) Jacobiho metódou;
b) Gauss-Seidelovou metódou.
Výsledok ukončite podmienkou pre $ \delta = 10^{-4}$. Voľte $ { \bf x}^{(0)} =( 1,-1,1)^T$.


18. Riešte sústavu

\begin{displaymath}
{
{
\left(
\begin{array}{rrr}
4 & 1 & 1\\
1 & 6 & 2\\ ...
...egin{array}{r}
-1 \\
0 \\
1 \\
\end{array} \right)
}
}
\end{displaymath}

Gauss-Seidelovou metódou.


19. Výpočtom ukážte, že pre sústavu

\begin{displaymath}
{
{
\left(
\begin{array}{rrr}
5 & 3 & 4\\
3 & 6 & 4\\ ...
...in{array}{r}
12 \\
13 \\
13 \\
\end{array} \right)
}
}
\end{displaymath}

Jacobiho metóda nedáva vhodné výsledky, zatiaľ čo Gauss-Seidelova metóda konverguje (riešenie ${ \bf r}=(1,1,1)^T$).


20. Výpočtom ukážte, že pre sústavu

\begin{displaymath}
{
{
\left(
\begin{array}{rrr}
1 & 2 & -2\\
1 & 1 & 1\\...
...begin{array}{r}
1 \\
3 \\
5 \\
\end{array} \right)
}
}
\end{displaymath}

Jacobiho metóda konverguje, zatiaľ čo Gauss-Seidelova metóda nedáva dobré výsledky. ( riešenie ${ \bf r}=(1,1,1)^T$).


21. Riešte sústavu

\begin{displaymath}
{
{
\left(
\begin{array}{rrrr}
4 & -1 & 0& 0 \\
-1 & 4...
...ray}{r}
2 \\
5 \\
5 \\
2 \\
\end{array} \right)
}
}
\end{displaymath}

Jacobiho aj Gauss-Seidelovou metódou. Posúďťe rýchlosť konvergencie ( riešenie je ${ \bf r}=(1,2,2,1)^T $).