Cvičenia


16. Riešte sústavy lineárnych rovníc Ax = b :

\begin{displaymath}
\hbox{ a) } { \bf A}= {
\left(
\begin{array}{rrr}
2&-1 & ...
...gin{array}{r}
11 \\
25 \\
16 \\
\end{array} \right)
}.
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\hbox{ b) } { \bf A}= {
\left(
\begin{array}{rrrr}
1 & -1...
...rray}{r}
8 \\
5 \\
10 \\
5 \\
\end{array} \right)
}.
\end{displaymath}

Použite metódu LU -rozkladu, GEM a aj GEM s výberom hlavného prvku.