Cvičenia


1. Upravte nasledujúce matice do Gaussovho tvaru, a potom do redukovaného Gaussovho tvaru:


\begin{displaymath}(a)\ \ \left( \begin{array}{rrr}
1 & 2 & 3 \\
-1 & 3 & 2 \\ ...
... & 1\\
1 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 2 & 1 & 0\end{array}\right) \ \ ;\end{displaymath}


\begin{displaymath}(c)\ \ \left( \begin{array}{rrrrr}
2 & 4 & 8 & -6 & -4 \\
-2...
...& 1 & -2 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 1 & 1 & 1\end{array}\right) \ \ .\end{displaymath}


2. Zistite, či nasledujúce matice $\bf A$ a $\bf B$ sú ekvivalentné (oprite sa o poslednú vetu v podkapitole 3.1.3):


\begin{displaymath}(a) \ \ {\bf A}=\left( \begin{array}{rrr}
1 & 3 & -2 \\
2 & ...
...rray}{rrr}
-1 & -3 & -1 \\
3 & 9 & -6 \end{array}\right) \ \ ;\end{displaymath}


\begin{displaymath}(b) \ \ {\bf A}=\left( \begin{array}{rrr}
1 & 3 & -2 \\
2 & ...
...{array}{rrr}
1 & 2 & -3 \\
2 & 4 & -7 \end{array}\right) \ \ ;\end{displaymath}


\begin{displaymath}(c) \ \ {\bf A}=\left( \begin{array}{rrr}
1 & 2 & 3 \\
2 & -...
...
1 & 2 & 3 \\
2 & 1 & 4 \\
1 & 1 & 1 \end{array}\right) \ \ .\end{displaymath}


3. Vypočítajte hodnost' nasledujúcich matíc:


\begin{displaymath}(a) \ \ \left( \begin{array}{rrr}
1 & -2 & 3 \\
2 & 4 & 5 \\...
...
2 & 4 & 1 \\
1 & 1 & 1 \\
1 & 3 & 2 \end{array}\right) \ \ ;\end{displaymath}


\begin{displaymath}(c) \ \ \left( \begin{array}{rrrr}
3 & 0 & 2 & -1 \\
4 & 1 &...
...
1 & 0 & 2\\
0 & 2 & 1 \\
1 & 1 & 1 \end{array}\right) \ \ .\end{displaymath}


4. Vypočítajte hodnotu maticového výrazu, ak $\bf A$, $\bf B$ sú matice z úlohy 2(b):

(a) $2{\bf A}-3{\bf B}$

(b) ${\bf B}^T{\bf B}-{\bf AA}^T$

(c) ${\bf A}.{\bf B}^T-{\bf B}.{\bf A}^T$


5. Zistite, ktoré z nasledujúcich matíc sú regulárne:


\begin{displaymath}(a) \ \ \left( \begin{array}{rrr}
1 & -3 & 1 \\
3 & 4 & -3\\...
...}
2 & 1 & -1 \\
-3 & 2 & 1\\
1 & 2 & 1 \end{array}\right) \ .\end{displaymath}


6. Metódou z podkapitoly 3.1.7 (úprava matice na redukovaný Gaussov tvar) vypočítajte inverzné matice k nasledujúcim maticiam:


\begin{displaymath}{\bf A}= \left( \begin{array}{rrr}
-2 & -4 & 0 \\
1 & 2 & 1\...
...r}
0 & 2 & 1 \\
1 & 5 & 2 \\
4 & 5 & 3 \end{array}\right) \ .\end{displaymath}


7. Kombináciami rôznych metód vypočítajte determinanty nasledujúcich matíc:


\begin{displaymath}{\bf A}= \left( \begin{array}{rrr}
3 & 2 & 1 \\
6 & 5 & 4\\ ...
... 1 & 6\\
5 & 1 & 2 & 3\\
3 & 5 & 1 & 3 \end{array}\right)\ . \end{displaymath}


8. Pomocou determinantov vypočítajte inverzné matice k nasledujúcim maticiam:


\begin{displaymath}{\bf A}= \left( \begin{array}{rrr}
4 & -1 & 6\\
3 & -1 & 4 \...
...2 & 7 & 4 \\
1 & -1 & 3 \\
5 & -2 & -3 \end{array}\right)\ . \end{displaymath}


9. Kontrolné otázky:

(a) Je pravda, že ak štvorcová matica $\bf A$ je v Gaussovom tvare, tak $\bf A$ je trojuholníková matica? Je pravdivé opačné tvrdenie?

(b) Je pravda, že pre každé dve štvorcové matice $\bf A$, $\bf B$ rovnakého typu platí: $({\bf A}+{\bf B})^2={\bf A}^2+2{\bf AB}+{\bf B}^2$ ?

(c) Je pravda, že inverzná matica k trojuholníkovej matici (ak vôbec existuje) je opät' trojuholníková matica?

(d) Je pravda, že pre každú štvorcovú maticu $\bf A$ a každú konštantu $d$ platí: $\vert d{\bf A}\vert=d.\vert{\bf A}\vert$ ? (Pozor -- toto nie je pravidlo D2 z 3.1.9!)Subsections