Existencia maxima, minima a graf

Na grafe funkcie $f$ sa maximum (minimum) prejaví existenciou "najvyššieho" ("najnižšieho") bodu, pričom jeho prvá súradnica je $r$.