Describe stranka_zo_zoznamom_prihlasenych here.

Nazbierané údaje sú uložené tu: zoznam_prihlasenych.csv

KMaDGWiki: stranka_zo_zoznamom_prihlasenych (last edited 2011-02-18 18:27:27 by nanasiova)