Počítačové siete

2020/21 -- letný semester

Vyučujúci

Konzultácie

Po dohode.

Repozitár s programami, ktoré píšem na cviku

https://github.com/gjenca/ps2021

Oznamy

Stručná osnova predmetu

Videozáznamy prednášok v LS 2020/2021

Literatúra

 1. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks, 4. vydanie, Prentice-Hall

 2. Craig Hunt, TCP/IP Network administration, 3. vydanie, O'Reilly, http://docstore.mik.ua/orelly/networking_2ndEd/tcp/index.htm

 3. David Gourley, Brian Totty, Marjorie Sayer, Anshu Aggarwal, Sailu Reddy, et al., HTTP: The Definitive Guide, O'Reilly (2002)

 4. David Flanagan, JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly Media, Inc.; 5th edition (2006)

Webové stránky

 1. e-archiv Jiřího Peterky: Přednášky:

 2. HTML and CSS Tutorials, References, and Articles, http://htmldog.com/

 3. Jak psát web, http://www.jakpsatweb.cz/

 4. Color scheme designer, http://colorschemedesigner.com/

 5. Selectutorial: CSS selectors, http://css.maxdesign.com.au/selectutorial/

 6. Allowed nesting of elements in HTML 4 (and XHTML 1.0), http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/html/nesting.html

 7. The W3C Markup Validation Service, http://validator.w3.org/

 8. The W3C CSS Validation Service, http://jigsaw.w3.org/css-validator/

 9. CSS Zen Garden, http://www.csszengarden.com/

 10. Mercurial SCM, http://mercurial.selenic.com/

 11. Mercurial: The Definitive Guide by Bryan O'Sullivan, http://hgbook.red-bean.com/

 12. HTML Dog: https://web.archive.org/web/20120719025854id_/http://www.htmldog.com/?

Zoscanované pekné poznámky z roku 2014

poznamky1.pdf poznamky2.pdf

Podmienky na zápočet

Témy jednotlivých prednášok

 1. Vrstvové referenčné modely.
  1. Model ISO/OSI
  2. Model TCP/IP
 2. Sieťová vrstva, adresácia, smerovanie
  1. IPv4 adresy, triedy A,B,C
  2. Privátne adresy
  3. Sieťová a broadcast adresa
  4. Preklad IP adries (masquerading)
 3. Transportná vrstva, UDP, TCP
  1. Protokoly TCP a UDP
  2. Softwarové rozhranie pre prístup k transportnej vrstve - sockety
  3. Šablóny programov "klient" a "server" - fork prístup k servru.
 4. Aplikačné protokoly
  1. Základy fungovania DNS, SMTP
  2. Protokol HTTP
 5. HTML a CSS
  1. XHTML 1.0
  2. Štylizácia HTML pomocou kaskádových štýlov
 6. Dynamický web
  1. Základné princípy dynamického webu
  2. CGI
 7. Pokročilé aspekty HTTP
  1. Autorizácia (Basic)
  2. Cookies
 8. Web 2.0
  1. JavaScript cez jquery

  2. Techniky AJAX

Zadania na cviko

Šablóny programov, programy, html a css súbory

Generický repozitár pre python, html, css

Na bitbucket.org: http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/ .

TCP/UDP klient/server

TCP server bez súbežnej obsluhy viacerých klientov

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/tcp_server.py

TCP server so súbežnou obsluhou viacerých klientov

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/tcp_server_fork.py

TCP server so súbežnou obsluhou viacerých klientov používajúci socket.makefile

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/tcp_server_fork_makefile.py

TCP klient

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/tcp_client.py

UDP server

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/udp_server.py

UDP klient

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/udp_client.py

Sumátor klient a server

Sumátor server

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/tcp_sumator_server.py

Sumátor klient

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/tcp_sumator_client.py

Jednoduchý HTTP server

Jednoduchý HTTP server

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/http_server.py

CGI skripty

Testovací bez CGI modulu

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/cgiserver/cgi-bin/test.py

Testovací s CGI modulom

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/cgiserver/cgi-bin/test2.py

Vypisovanie a spracovanie formulára

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/cgiserver/cgi-bin/form.py

Vypisovanie a spracovanie formulára - matematika

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/cgiserver/cgi-bin/matika.py

Vypisovanie a spracovanie formulára - sin a cos

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/cgiserver/cgi-bin/sincos.py

XHTML stránky

Stránka so základnými XHTML elementami

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/simple2.html

Stránka pre skúšanie CSS

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/pagelayout.html

Minimálna stránka

http://bitbucket.org/gjenca/python_vyuka_public/raw/tip/kostra.html

KMaDGWiki: PocitacoveSiete (last edited 2021-02-23 11:28:51 by jenca)