Výsledky z OS LS 2009/10

Zápočet je za 12 a viac bodov. Za menej nie. Ani keď sa spýtate ešte raz.

Osobné číslo

cviko 2

cviko2

suma

záp.

poznámky

39532

9

7

16

Z

swap naopak, calc chýba

50464

1

0

1

N

nič nemám

59023

7

15

22

Z

58904

11

15

26

Z

59014

0

12

12

Z

Opravil som nejaké chyby, potom už išlo

59066

0

0

0

N

nič nemám

36716

13

14

27

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

59088

0

0

0

N

skopíroval --- znovu !

58873

11

14

25

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

39386

0

0

0

N

nič nemám

67746

0

0

0

N

nič nemám

58934

2

14

16

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

50449

2

7

9

N

Domotané. Pletiete si pojmy.

59053

6

7

13

Z

Domotané, zle zarovnané, neopraviteľné.

39390

0

0

0

N

nič nemám

58967

4

14

18

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

27688

0

0

0

N

nič nemám

58955

3

14

17

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

59032

6

12

18

Z

calc zle zarovnaný, swap maopak

58945

4

14

18

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

35702

0

0

0

N

nič nemám

58895

0

12

12

Z

Tri chyby v calc, potom OK.

38977

0

0

0

N

nič nemám

58881

5

14

19

Z

calc má vracať číslo, nie ArithmeticStack

KMaDGWiki: OperacneSystemy/Výsledky (last edited 2010-05-17 10:44:53 by jenca)